Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Ceny mieszkań i kredyty. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

dom jednorodzinny w budownictwie

Suchy tynk - Płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe o grubości od 10 do 25 mm służące do wykańczania ścian i sufitów. Są łatwe i szybkie w montażu, jednak podatne na uszkodzenia mechaniczne i mają niską odporność na wilgoć.

finanse: sprzedaż gruntu

Pożyczka hipoteczna - Środki pieniężne z pożyczki hipotecznej mogą zostać w całości przeznaczone na dowolny cel, także cele mieszane np. na spłatę pozostałego innego kredytu hipotecznego, na konsolidację zobowiązań finansowych, zakup nieruchomości lub samochodu, imprezę rodzinną, wakacyjny wyjazd czy edukację dzieci.

ubezpieczenia - domu, nieruchomości

Opłaty administracyjne - Opłaty za obsługę ubezpieczenia pobierane od składki wpłaconej przez ubezpieczającego.

Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem

Przymusowe przejmowanie prywatnych mieszkań czy domów za niespłacone kredyty hipoteczne należy raczej do rzadkości, jednak w związku z sytuacją na rynku liczba takich przejęć może znacząco wzrosnąć. Jeżeli kredytobiorca nie spłaca kredytu i nie kontaktuje się z bankiem, wówczas bank wysyła do niego... » więcej

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości

Od 2009 roku sprzedający nieruchomość dom lub mieszkanie będzie musiał okazać kupującemu świadectwo energetyczne tej nieruchomości. Świadectwo określi klasę budynku na podstawie jego oceny energetycznej. Opracowanie przez rzeczoznawcę świadectwa kosztować będzie około 1000 zł i ważne będzie przez 1... » więcej

Ceny mieszkań i kredyty

Średnie wartości kredytów na zakup nieruchomości w II kwartale br. wynosiła 204 tys. zł, a w obcej walucie około 350 tys. zł. Polacy decydują się na kredyt średnio na 30 lat. W Polsce jest 1,3 mln kredytów mieszkaniowych o wartość około 219 mld zł. Polacy najchętniej zaciągają kredyty w rodzimej wa... » więcej

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość

Jeżeli właściciel nieruchomości dzięki niewielkim inwestycjom w odpowiednie udekorowanie i uporządkowanie mieszkania lub domu, a także naprawienie wszystkiego, co w nim nie działa to wystawiony na sprzedaż bądź wynajem dom czy mieszkanie stanie się atrakcyjne dla większej liczby potencjalnych klien... » więcej

biuro nieruchomości konin, nieruchomości działki - wycena

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy w budownictwie

Wieniec - element żelbetowy, zwieńczający mury każdej kondygnacji, mający na celu usztywnienie systemu ścian konstrukcyjnych, szerokość elementu jest równa szerokości ściany konstrukcyjnej, wysokość zależna od rodzaju zwieńczenia.

prawo i domy, mieszkania

Świadectwo energetyczne - Każde świadectwo energetyczne musi być sporządzone w sześciu częściach w formie pisemnej i elektronicznej. Treść formy elektronicznej świadectwa powinna być tożsama z treścią formy pisemnej i powinna być zapisana w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiającej jego edycję. Świadectwo sporządzone w formie pisemnej powinno być natomiast oprawione w okładkę formatu A4 uniemożliwiającą jego zdekompletowanie. Obie wersje świadectwa powinny być sporządzone w języku polskim, przy zastosowaniu graficznych i literowych oznaczeń określonych w Polskich Normach dotyczących budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach.

domy, mieszkania w ubezpieczeniach

budynek mieszkalny - budynek jednorodzinny w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej lub szeregowej lub wielorodzinny, przeznaczony na cele mieszkalne.

eksplozja - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się, w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane eksplozją uważa się też szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.

finanse: mieszkanie, dom

konto oszczędnościowe - rodzaj konta o podwyższonym oprocentowaniu łączące zalety lokaty i rachunku bieżącego. Czas utrzymywania pieniędzy na koncie jest bez ograniczeń, jest możliwość dokonywania dopłat i wypłat w dowolnym momencie bez utraty odsetek, oprocentowanie jest porównywalne do oprocentowania lokat. Rachunek oszczędnościowy nie może być używany do realizowania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

Opłata za wcześniejszą spłatę - kwota, jaką zapłacimy, kiedy spłacimy część lub całość kredytu przed ustalonym w umowie terminem.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Ceny mieszkań i kredyty. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana